AA

Ressursgruppe for transport og logistikk

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Ressursgruppe for Transport og Logistikk består av:

Leder: Daniel Wigh, (Elkem Carbon)

Mathias Eder(Port of Kristiansand)

Morten Myhrvold (National Oilwell Varco)

Lisbeth Naley (Voss Production)

Arne Johan Johnsen (Avinor, Kjevik Lufthavn)

Morten Haakstad (Arendal Næringsforening)

Jan Erik Lindjord (Kristiansand kommune)

Fra Næringsforeningen: Anne Marit Thomassen

Bakgrunn for opprettelsen:

  • Ressursgruppen for logistikk skal bidra til å gjøre sørlandske bedrifter bedre rustet til internasjonal satsning og miljøvennlig prioritering ved videre distribusjon av varer nasjonalt.

Ressursgruppen skal ha fokus på følgende hovedområder:

  1. Dette skal vi gjøre ved å opprette et forum for vareeiere som har jevnlige møter med bedriftsbesøk og erfaringsutveksling.
  2. Det skal ut fra vareeierforumet nedsettes arbeidsgrupper ut fra forumet som skal jobbe med aktuelle problemstillinger for å oppnå nye og bedre tilbud som gir økt gevinst for medlemmene i forumet. Vareierforumet skal eies av vareeierne.
  3. Gi styret og administrasjonen i NiKR generelle råd i forbindelse med logistikk/import/eksport, samt spesielle råd i forbindelse med spesifikke saker relatert til fagfeltet.
  4. Sette dagsorden for NiKR sitt arbeid innen fagområdet logistikk i regionen.
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ressursgruppe for Transport og Logistikk består av:

Leder: Daniel Wigh, (Elkem Carbon)

Mathias Eder(Port of Kristiansand)

Morten Myhrvold (National Oilwell Varco)

Lisbeth Naley (Voss Production)

Arne Johan Johnsen (Avinor, Kjevik Lufthavn)

Morten Haakstad (Arendal Næringsforening)

Jan Erik Lindjord (Kristiansand kommune)

Fra Næringsforeningen: Anne Marit Thomassen

Bakgrunn for opprettelsen:

  • Ressursgruppen for logistikk skal bidra til å gjøre sørlandske bedrifter bedre rustet til internasjonal satsning og miljøvennlig prioritering ved videre distribusjon av varer nasjonalt.

Ressursgruppen skal ha fokus på følgende hovedområder:

  1. Dette skal vi gjøre ved å opprette et forum for vareeiere som har jevnlige møter med bedriftsbesøk og erfaringsutveksling.
  2. Det skal ut fra vareeierforumet nedsettes arbeidsgrupper ut fra forumet som skal jobbe med aktuelle problemstillinger for å oppnå nye og bedre tilbud som gir økt gevinst for medlemmene i forumet. Vareierforumet skal eies av vareeierne.
  3. Gi styret og administrasjonen i NiKR generelle råd i forbindelse med logistikk/import/eksport, samt spesielle råd i forbindelse med spesifikke saker relatert til fagfeltet.
  4. Sette dagsorden for NiKR sitt arbeid innen fagområdet logistikk i regionen.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor