AA

Ressursgruppe for transport og logistikk

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Ressursgruppe for Transport og Logistikk består av:

Leder: Daniel Wigh, (Elkem Carbon)

Mathias Eder(Port of Kristiansand)

Morten Myhrvold (National Oilwell Varco)

Lisbeth Naley (Voss Production)

Arne Johan Johnsen (Avinor, Kjevik Lufthavn)

Morten Haakstad (Arendal Næringsforening)

Jan Erik Lindjord (Kristiansand kommune)

Jan Bjørndal (Freja Transport/NHO Transport og logistikk)

Fra Næringsforeningen: Anne Marit Thomassen

Bakgrunn for opprettelsen:

Regionen har store og viktige eksportbedrifter. Kristiansand har plasseringen til å være Norges fremste transport- og logistikk-knutepunkt. Gode løsninger på dette området og en effektiv infrastruktur, er avgjørende for å ha et konkurransedyktig og eksportrettet næringsliv. Næringsforeningen vil ta en strategisk rolle som pådriver og påvirker, sammen med brukere på tvers av bransjer, i spørsmål knyttet til eksport og transport av varer på vei, jernbane, sjø og luft.

Ressursgruppe for Transport og Logistikk består av:

Leder: Daniel Wigh, (Elkem Carbon)

Mathias Eder(Port of Kristiansand)

Morten Myhrvold (National Oilwell Varco)

Lisbeth Naley (Voss Production)

Arne Johan Johnsen (Avinor, Kjevik Lufthavn)

Morten Haakstad (Arendal Næringsforening)

Jan Erik Lindjord (Kristiansand kommune)

Jan Bjørndal (Freja Transport/NHO Transport og logistikk)

Fra Næringsforeningen: Anne Marit Thomassen

Bakgrunn for opprettelsen:

Regionen har store og viktige eksportbedrifter. Kristiansand har plasseringen til å være Norges fremste transport- og logistikk-knutepunkt. Gode løsninger på dette området og en effektiv infrastruktur, er avgjørende for å ha et konkurransedyktig og eksportrettet næringsliv. Næringsforeningen vil ta en strategisk rolle som pådriver og påvirker, sammen med brukere på tvers av bransjer, i spørsmål knyttet til eksport og transport av varer på vei, jernbane, sjø og luft.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor