AA

Ressursgruppe øst (Lillesand)

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Ressursgruppen øst (Lillesand) består av følgende personer:

Anne Grethe Knudsen     Lillesand Sparebank

Siw Viken                           AKT

Beate Holm Töpfer          Lillesand Hotel Norge

Asbjørn Olsen                   Grandal Trevare

Kristin Gustavsen            Olje og energi Sør

Merethe Moen                  Handelstanden

Eyvind Nersten                 Håndverkerforeningen

Asbjørn Udjus                   Sparebanken Sør

Fra Næringsforeningen:  Gunnar Kulia 

Ressursgruppen i region øst ble opprettet januar 2020, etter at Lillesand vekst ble lagt ned og arbeidet ble en del av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen . Ressursgruppen region øst skal være en sterk høringsaktør og være en aktiv medspiller for det som skjer i Lillesand.

Dette gjøres med utgangspunkt i et utvidet næringsbegrep hvor også variert boligtilbud, offentlig tjenester, videregående skole, frivillig arbeid og samfunnsansvar spiller viktige roller for et pulserende levekraftig næringsliv.

Ressursgruppen øst (Lillesand) består av følgende personer:

Anne Grethe Knudsen     Lillesand Sparebank

Siw Viken                           AKT

Beate Holm Töpfer          Lillesand Hotel Norge

Asbjørn Olsen                   Grandal Trevare

Kristin Gustavsen            Olje og energi Sør

Merethe Moen                  Handelstanden

Eyvind Nersten                 Håndverkerforeningen

Asbjørn Udjus                   Sparebanken Sør

Fra Næringsforeningen:  Gunnar Kulia 

Ressursgruppen i region øst ble opprettet januar 2020, etter at Lillesand vekst ble lagt ned og arbeidet ble en del av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen . Ressursgruppen region øst skal være en sterk høringsaktør og være en aktiv medspiller for det som skjer i Lillesand.

Dette gjøres med utgangspunkt i et utvidet næringsbegrep hvor også variert boligtilbud, offentlig tjenester, videregående skole, frivillig arbeid og samfunnsansvar spiller viktige roller for et pulserende levekraftig næringsliv.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor