AA

Visjon og mål

Næringsforeningen i Kristiansandsregionens visjon er:

“Vi skal bli Norges mest attraktive næringsregion”

Næringsforeningen har utformet et strategi gjeldene fra 2017 – 2021 hvor følgende langsiktige mål er nedfelt:

MÅL 1

VIKTIGSTE MØTEPLASS
Den naturlige møteplassen for næringslivet i regionen

MÅL 2

NÆRINGSPOLITISK PÅDRIVER
Gode vekstvilkår for næringslivet

MÅL 3

SAMSPILL OM KOMPETANSE
Tett samarbeid mellom næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner

MÅL 4

STYRKE REGIONEN
Få med hele Sørlandet for å bli den beste næringsregionen

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor