AA

Women in Business

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN

Women in Business skal være en pådriver for å sikre likestilling og mangfold i regionen, noe som sammenfaller med Næringsforeningens strategi.

HER MELDER DU DEG INN I NETTVERKET

WiBs strategi

«Vi skal styrke andelen kvinner på arenaer hvor beslutninger fattes»

Women in Business skal bidra til å gjøre Kristiansandsregionen til Norges beste næringsregion på likestilling og mangfold. Vi skal være rause, handlekraftige og synlige. 

Våre langsiktige mål er:

Samfunnsaktør: Women in Business skal være synlige og aktive i samfunnsdebatten. Media finner gode kilder blant medlemmene innenfor ulike fagfelt.

Kompetanse: Medlemmene i nettverket skal få tilført ny kompetanse og kunnskap i nettverket som gjør dem bedre rustet, og egnet, til å ta lederverv.

Møteplass: Viktigste møteplass for kvinner med ambisjon om innflytelse.

Synliggjøring: Oppdragsgivere i vår region finner godt kvalifiserte leder – og styrekandidater blant medlemmene i vårt nettverk.

Formål:

 • Øke antallet kvinnelige ledere i næringslivet og der hvor beslutninger fattes. (Styrer og ledelse), ved å bringe disse sammen. Synliggjøre disse for næringslivet i vår region.
 • Styrke næringslivet i regionen ved å utvide den kvinnelige andelen, slik at 100 prosent av kompetansen blir tatt i bruk.
 • Utvikle individuelle lederegenskaper hos medlemmene, gi muligheter for å bli motivert og valgt til lederstilling, styreverv osv.
 • Få flere kvinner på møtene og i ressursgruppene i Næringsforeningen, og i enda større grad motivere til engasjement.
 • Nettverksbygging og forretningsutvikling.

Program for våren 2019:

13. juni: Sommerfest for Women in Business

Vi inviterer til sommerfest for Women in Business, på Boen gård utenfor Kristiansand.

Påmeldingslenke her.

Festen starter med velkomst klokken 18.00, men fra klokken 17.00 ønsker vi å invitere til et faglig vorspiel med Kamilla Sharma og hennes foredrag «Min og din annerledeshet – vår styrke». Hun vil blant annet ta for seg viktigheten av å være forskjellig, og hvordan vi kan utnytte hverandres ulikheter og styrker både i personlige relasjoner og i samfunnet. Hvordan kan vi bygge Norge fremover? Med dette som bakteppe vil Sharma fortelle om både personlige og faglige erfaringer.

Vi gleder oss til et annerledes foredrag, og håper så mange som mulig ønsker å bli med her!

Om Kamilla Sharma:

Kamilla Sharma er administrerende direktør i Innoventus Sør. Hun er en brennende engasjert dame, som har bred erfaring fra kundesatsing, merkevarebygging, ledelse og utvikling. Sharma har jobbet med ledelse på operasjonelt, faglig og strategisk nivå, og i 2017 ble hun kåret til årets kvinnelige leder på Sørlandet. I juryens begrunnelse stod blant annet dette:

– Årets vinner har en markant personlighet og har allerede høstet anerkjennelse for sitt lederskap over lengre tid. Juryens undersøkelser blant tidligere kolleger gir tilbakemeldinger som har vært unisont positive. Hun blir omtalt som en ekstremt dyktig leder, som balanserer det strategiske med det operative på en forbilledlig måte. Årets kvinnelige leder på Sørlandet oppleves som synlig og tilstedeværende. Som personalleder beskrives hun som omtenksom og omsorgsfull, en som husker folk, historier og navn. Hun er engasjert i menneskene hun møter og genuint opptatt av at folk skal lykkes.

Sharma er mentor både i Trainee Sør og i Women in Business’ mentorordning.

 

22. mai: Hvordan kapre drømmejobben? Sponsorarrangement. 

Women in Business sponsorer Azets, Sparebank 1 SR-Bank, KPMG, Bouvet og Hennig-Olsen Is inviterer til en hyggelig kveld i SR-Bank, med fokus på både interne og eksterne ansettelsesprosesser.

For hva skal egentlig til for å trekke det lengste strået i en ansettelsesprosess? Hvordan kommer man seg opp og frem, internt og eksternt? Hva bør en tenke på, på kort og lang sikt?

Og på den andre siden, hvordan bør en tenke som arbeidsgiver? En feilansettelse kan være dyrt. Hvilke røde lamper bør en se etter og hvilket fokus bør en som arbeidsgiver ha? Dette er spørsmål som representanter fra Azets skal forsøke å svare på denne kvelden, ut fra sitt perspektiv og med sin erfaring innenfor HR og rekruttering.

I tillegg til foredrag får vi høre kvinner i nettverket fortelle om sine opplevelser, det blir enkel servering og tid til å mingle.

Dette arrangementet er gratis for medlemmer av Women in Business. 

For ikke-medlemmer: 250 kroner (eksl. mva)

 

8. April klokken 17.00: Demokratidebatt 

Hvor og hvordan finner den offentlige diskusjonen sted i dag? Debattklimaet tilspisser seg stadig, kan dette være en trussel mot demokratiet?

Ifølge en stordataanalyse utført av Zynk for KS i 2018, setter en mer polarisert debatt demokratiet og tilliten i samfunnet vårt under press. Stadig kan vi lese om at folk ikke ønsker å engasjere seg i samfunnsdebatten på grunn av frykt for hets. Hvor mange mister vi?

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en spennende og aktuell debatt.

Ordstyrer er Hans-Christian Vadseth, partner og seniorrådgiver i First House. Vadseth har bakgrunn fra mediebransjen, blant annet som sjefredaktør for Fædrelandsvennen.

I panelet sitter blant andre Tove Welle Haugland, Kristin Øygarden og Karen Kristine Blågestad.

 

7. mars: Women in Business feirer toårsjubileum

7. mars fyller Women in Business to år, og det gleder vi oss til å markere!

Vi møtes klokken 17.00 på Bakgården bar & restaurant. På programmet står blant annet foredrag med årets kvinnelige leder på Sørlandet, Hilde Buene Mjaaland, og presentasjon av årets mentorkandidater i Women in Business.

Vi satser på uformell og hyggelig stemning, med god mat og drikke.

Det legges opp til at programmet avsluttes rundt klokken 19.30, og alle er hjertelig velkommen til å mingle videre utover kvelden.

 

Blant de tidligere arrangementene våre finner du:

4. september 2018: Bli trygg på media

Er du usikker når journalister ringer? Eller lurer du på hvordan du får en sak i avisen?

Da bør du holde av 4. september fra klokken 15.00 til 18.00 når Kjersti Løken Stavrum besøker Women in Business og holder mini-kurs. Dette blir praktisk der deltagerne skal jobbe i ulike grupper, og kurset holdes i Næringsforeningens lokaler.

Vi får også besøk av Fædrelandsvennens redaktør Eivind Ljøstad som vil svare på Stavrums spørsmål om hvordan de velger kilder og hvor bevisste de er på å ringe kvinner.

Kjersti Løken Stavrum var i en årrekke redaktør i Aftenposten, før dette i KK, før hun ble ansatt som generalsekretær i Norsk Presseforbund. I 2016 gikk hun over som leder av Tinius Trust, den største eieren av medieselskapet Schibsted Media Group, som blant annet eier VG, Aftenposten og Fædrelandsvennen.

Pris: For medlemmer av Women in Busines/Næringsforeningen: 350 kr + mva

Ikke-medlemmer: 500 kroner + mva

 

22. oktober 2018: Vær attraktiv på LinkedIn!

Det er en misoppfatning at man ikke trenger å fokusere på LinkedIn dersom man ikke er arbeidssøkende.

Ledere fokuserer også ofte for mye på bedriftssiden, og glemmer at det er de ansatte som først og fremst representerer kompetansen i bedriften. Det er selvsagt viktig at bedriftssiden ser profesjonell ut, men for å ha suksess på LinkedIn, må man dyrke og skape influencers internt i bedriften.

22.oktober kommer Nina Torjesen i Evry for å holde et kurs i hvordan man bør bruke LinkedIn.

Foredraget omfatter

 • Tips for å lage en synlig og attraktiv profil på LinkedIn
 • Resultater fra spørreundersøkelse om bruk av LinkedIn blant bemanningsbyråer i Agder
 • Egen fotograf vil være tilstede slik at du kan få et profesjonelt bilde av deg selv

Kurset er opprinnelig i regi av Women in Business, men vi ønsker også andre hjertelig velkommen.

Pris:
250,- + mva for medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen/Women in Business

500,- + mva for ikke-medlemmer.

 

Program vår 2018:

10. januar og 17. januar: Kurs i presentasjonsteknikk i regi av Bjørn Armann, fordelt over to halvdagssamlinger. Fra kl 11.30-16.00 begge dager, i Dronningensgate 2A.


1. februar: Debatt om #Metoo i samarbeid med Sanitetsforeningen. Innleder og ordstyrer: Mette Hanekamhaug, politisk rådgiver i NKS og tidligere stortingspolitiker for FrP.  I panelet:  Joakim Hanssen (Fundament), Mette Gundersen (Ap), Anita S. Dietrichson (Næringsforeningen i Kristiansandsregionen), Bent Sigmund Olsen (Likestilt Arbeidsliv, Vest-Agder fylkeskommune), Solveig Løhaugen (advokat/partner i Wigemyr & Co.) og Renate Hægeland (Høyre). Gratis inngang. Klokken 18.00-20.00, Dronningensgate 2A. Lett servering.


14. mars: «Motivasjon i motbakke». Sparebank 1 SR Bank, Azets og KPMG inviterer til motivasjonsforedrag med coach og motivator, Tora Sæther fra Optivis, i SR Banks lokaler i Skippergata.  Gratis for medlemmer av Women in Business. 250 kroner (eksl. mva) for ikke-medlemmer. 


19. april: Hersketeknikker med Sigrid Sollund fra NRK og Dagsnytt Atten. Sollund ga i fjor høst ut boken Hersketeknikker: Nyttige og nådeløse. Dette skriver Kagge forlag om boken «Hersketeknikkene finnes ikke bare i den politiske debatten, de brukes også på arbeidsplassen, i parforholdet, mellom foreldre og barn, i forhandlinger og i venneflokken. Gjennom eksempler fra de ulike arenaene, finner Sollund mønstrene, og beskriver dem med kløkt og vidd.» Møtet er klokken 12.00-13.30 hos Næringsforeningen, i Dronningensgate 2 A.

Vi serverer lunsj: 275 kr (ekls. mva).


25. mai: Personlig økonomi – kvinnefellene: Advokat Solveig Løhaugen fra Wigemyr & Co. og professor Ellen K. Nyhus fra Universitetet i Agder er foredragsholdere.

For medlemmer av Women in Business/Næringsforeningen: 200 kroner (ekls mva).

For ikke-medlemmer: 500 kroner (ekls.mva)


12. juni: Sommerfest for Women in Business på Vest-Agder museets lokaler i Nodeviga. Fra Klokken 18.00. Kun for medlemmer av WiB: 500 kroner + mva (bindende påmelding). Maks 100 plasser.

 

Vi har en hederspris i Women in Business. I 2018 gikk prisen til Anita Dietrichson, og i 2017 gikk den Tulla Wahlstedt.  Prisen deles ut etter følgende kriterier:

 • Women in business hederspris skal deles ut til en person som over tid har engasjert seg i å styrke andelen kvinner i lederposisjoner og på arenaer hvor beslutninger fattes i regionen, i henhold til nettverkets strategi. Dette arbeidet kan ha konsentrert seg om lederposisjoner i privat næringsliv, på den politiske arenaen, i kulturlivet, på idrettsarenaen eller i offentlig sektor, eventuelt flere av disse arenaene.
 • Alle medlemmer i nettverket kan fremme forslag om kandidater til prisen, innen en frist som styringsgruppen fastsetter. Forslagene skal være begrunnet innenfor prisens formål.
 •  Hedersprisen kan tildeles hvert år dersom styret finner en verdig kandidat. Den består av et diplom som presiserer styringsgruppens begrunnelse, samt et passende kunstverk.
 •  Styringsgruppen i Women in business fatter endelig beslutning om tildeling av prisen. Gruppen kan velge å ikke dele ut prisen et år, dersom det ikke er funnet verdige kandidater.
 • Hedersprisen overrekkes under Women in business’ årlige sommerfest

 

Women in Business har følgende samarbeidspartnere: Vest-Agder fylkeskommune, Azets, Sparebank 1 SR bank, KPMG, Bouvet og Hennig-Olsen Is.

Bakgrunn for opprettelsen av WiB: Sommeren 2016 gjennomførte Næringsforeningen en undersøkelse blant 450 kvinner, som enten hadde deltatt på møter i næringsforeningens regi eller var ansatte i en av våre medlemsbedrifter, for å se om det var interesse for et forretningsnettverk for kvinner.

Behovet var åpenbart: Av de 215 som svarte på undersøkelsen, ga 92 prosent uttrykk for at det var et ønske om å etablere dette.

Hvem: Vi teller 250 medlemmer i nettverket per mai 2019. Medlemmene kommer fra en rekke ulike bransjer, offentlig og privat sektor, og flere ulike kommuner på Sørlandet. Noen av medlemmene har topplederverv og styrelederverv i dag, andre har leder – og fagansvar, og noen har en ambisjon om å få lederansvar eller søke stillinger med innflytelse innen et bestemt fagområde.

Styringsgruppen i nettverket består av  Nina Torjesen fra Evry,  likestillingsrådgiver Helle I. Mellingen i Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner, Vibekke Hellesund fra Næringsforeningens styre og økonomidirektør i Hennig-Olsen Is, HR-leder Vibeke Holm Ruud fra Strai kjøkken, næringsrådgiver Tina Abrahamsen fra Kristiansand kommune, Kristin Wallevik fra Universitetet i Agder og Ingrid Michalsen og Anita S. Dietrichson fra Næringsforeningen.

Styringsgruppen i WiB på strategisamling på Hotel Norge i Lillesand 6/11-2017. F.v. næringsrådgiver Tina Abrahamsen i Kristiansand kommune, Vibekke Hellesund fra Næringsforeningens styre og økonomidirektør i Hennig-Olsen Is, seniorkonsulent Nina Torjesen i Evry og Ingrid Michalsen fra Næringsforeningen. Øverst t.h.: Fasilitator for samlingen, Marianne T. Fenger fra Deloitte, Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen, HR-rådgiver Vibeke Holm Ruud fra Dyreparken og likestillingsrådgiver Helle I. Mellingen i Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner. Ikke til stede: Nina Moland Andersen i Color Line.

Gjennomførte møter i 2017:

 • 7. mars: Lansering av Women in Business på Kick.
 • 20. april : Styreseminar i regi av Deloitte (målgruppen for dette seminaret de som «har lite- eller ingen erfaring fra styrearbeid). Næringsforeningens lokaler.
 • 19. mai: Lunsjforum i Næringsforeningen. DNB med tema, kvinner i ledelse hvor du bl.a. får høre foredrag fra «årets kvinnelige leder» Hilde Brundvand Norvik. Næringsforeningens lokaler.
 • 13. juni: «Sommerfest» med faglig innhold. Grønt Senter på Odderøya.
 • 13. oktober: Hva skiller menn og kvinner som ledere? Forsker Lisa Whitehead forteller om funn i forskningen sin. Klokken 14.00-15.30
 • 2. november: Forfatter Helene Uri holder foredrag om språk, kjønn og retorikk, etterpå blir det samtale om tema. Håndverkeren, det blir servert mat og drikke. Klokken 14.30.
 • 23. november: Fædrelandsvennen inviterer Women in Business på besøk i egne lokaler. Hvem slipper til i spaltene? Hvordan jobber de med å øke andelen kvinner? Klokken 14.00-16.00
 • 13. desember: Julemingling, tapas og drikke på Bakgården bar og restaurant.

Medlemsfordeler:

 • Som medlem i WiB blir du en del av et forretningsnettverk for kvinner i regionen vår.
 • Du vil som medlem av WiB ha mulighet til å delta på alle våre arrangement til reduserte priser
 • Medlem i FB gruppen hvor vi deler med hverandre: Nyheter og tips – alt fra ledige stillinger til saker du bør lese, som program som foregår.
 • Alle våre medlemmer har førsteprioritet til våre arrangement.

Medlemskap – kriterier:

 • Nettverket er for kvinner som har lederansvar, samt kvinner som ønsker å ta ansvar og bidra der beslutninger fattes.
 • Women in Business er et nettverk som koster 600 kr per år ( eksl. mva) for ansatte i medlemsbedrifter, og 900 kr (eksl. mva) per år for ansatte i ikke-medlemsbedrifter.
 • For dette medlemskapet får du reduserte priser på alle arrangement.
 • Du blir med i et nettverk, og får derfor førstehåndsinformasjon via nyhetsbrev rett i eposten din.
 • Women in Business samarbeider med NEW, KAN, Dina og Girl Geek Dinner. På våre hjemmesider vil du etter hvert finne lenker til deres arrangement også.
 • Nettverket skal bygges opp, og vi har som mål å få med enda flere deltakere.
 • Om deg:
 • Det er ikke et must at du er medlem av Næringsforeningen, heller ikke at du er leder.
 • Vi forventer at du deltar aktivt, at du ikke er redd for å si noe i større forsamlinger, og i det hele tatt «byr på deg selv».
 • Vi ønsker en kultur hvor vi heier hverandre fram, hvor vi samhandler og er gode ambassadører for nettverket.

Vi ønsker kvinner som byr på seg selv, som ønsker å bidra til å løfte kvinneandelen på beslutningsarenaer. Og som vil heie på hverandre, dele og anbefale hverandre.

Et av våre mål er å gjøre medlemmene synlige for nye og spennende stillinger og styreverv i regionen. Vi skal ha god og tydelig kommunikasjon med medlemmene våre i form av hjemmeside, nyhetsbrev og informasjon på Facebook.

Annonse
Annonse
Annonse

Women in Business skal være en pådriver for å sikre likestilling og mangfold i regionen, noe som sammenfaller med Næringsforeningens strategi.

HER MELDER DU DEG INN I NETTVERKET

WiBs strategi

«Vi skal styrke andelen kvinner på arenaer hvor beslutninger fattes»

Women in Business skal bidra til å gjøre Kristiansandsregionen til Norges beste næringsregion på likestilling og mangfold. Vi skal være rause, handlekraftige og synlige. 

Våre langsiktige mål er:

Samfunnsaktør: Women in Business skal være synlige og aktive i samfunnsdebatten. Media finner gode kilder blant medlemmene innenfor ulike fagfelt.

Kompetanse: Medlemmene i nettverket skal få tilført ny kompetanse og kunnskap i nettverket som gjør dem bedre rustet, og egnet, til å ta lederverv.

Møteplass: Viktigste møteplass for kvinner med ambisjon om innflytelse.

Synliggjøring: Oppdragsgivere i vår region finner godt kvalifiserte leder – og styrekandidater blant medlemmene i vårt nettverk.

Formål:

 • Øke antallet kvinnelige ledere i næringslivet og der hvor beslutninger fattes. (Styrer og ledelse), ved å bringe disse sammen. Synliggjøre disse for næringslivet i vår region.
 • Styrke næringslivet i regionen ved å utvide den kvinnelige andelen, slik at 100 prosent av kompetansen blir tatt i bruk.
 • Utvikle individuelle lederegenskaper hos medlemmene, gi muligheter for å bli motivert og valgt til lederstilling, styreverv osv.
 • Få flere kvinner på møtene og i ressursgruppene i Næringsforeningen, og i enda større grad motivere til engasjement.
 • Nettverksbygging og forretningsutvikling.

Program for våren 2019:

13. juni: Sommerfest for Women in Business

Vi inviterer til sommerfest for Women in Business, på Boen gård utenfor Kristiansand.

Påmeldingslenke her.

Festen starter med velkomst klokken 18.00, men fra klokken 17.00 ønsker vi å invitere til et faglig vorspiel med Kamilla Sharma og hennes foredrag «Min og din annerledeshet – vår styrke». Hun vil blant annet ta for seg viktigheten av å være forskjellig, og hvordan vi kan utnytte hverandres ulikheter og styrker både i personlige relasjoner og i samfunnet. Hvordan kan vi bygge Norge fremover? Med dette som bakteppe vil Sharma fortelle om både personlige og faglige erfaringer.

Vi gleder oss til et annerledes foredrag, og håper så mange som mulig ønsker å bli med her!

Om Kamilla Sharma:

Kamilla Sharma er administrerende direktør i Innoventus Sør. Hun er en brennende engasjert dame, som har bred erfaring fra kundesatsing, merkevarebygging, ledelse og utvikling. Sharma har jobbet med ledelse på operasjonelt, faglig og strategisk nivå, og i 2017 ble hun kåret til årets kvinnelige leder på Sørlandet. I juryens begrunnelse stod blant annet dette:

– Årets vinner har en markant personlighet og har allerede høstet anerkjennelse for sitt lederskap over lengre tid. Juryens undersøkelser blant tidligere kolleger gir tilbakemeldinger som har vært unisont positive. Hun blir omtalt som en ekstremt dyktig leder, som balanserer det strategiske med det operative på en forbilledlig måte. Årets kvinnelige leder på Sørlandet oppleves som synlig og tilstedeværende. Som personalleder beskrives hun som omtenksom og omsorgsfull, en som husker folk, historier og navn. Hun er engasjert i menneskene hun møter og genuint opptatt av at folk skal lykkes.

Sharma er mentor både i Trainee Sør og i Women in Business’ mentorordning.

 

22. mai: Hvordan kapre drømmejobben? Sponsorarrangement. 

Women in Business sponsorer Azets, Sparebank 1 SR-Bank, KPMG, Bouvet og Hennig-Olsen Is inviterer til en hyggelig kveld i SR-Bank, med fokus på både interne og eksterne ansettelsesprosesser.

For hva skal egentlig til for å trekke det lengste strået i en ansettelsesprosess? Hvordan kommer man seg opp og frem, internt og eksternt? Hva bør en tenke på, på kort og lang sikt?

Og på den andre siden, hvordan bør en tenke som arbeidsgiver? En feilansettelse kan være dyrt. Hvilke røde lamper bør en se etter og hvilket fokus bør en som arbeidsgiver ha? Dette er spørsmål som representanter fra Azets skal forsøke å svare på denne kvelden, ut fra sitt perspektiv og med sin erfaring innenfor HR og rekruttering.

I tillegg til foredrag får vi høre kvinner i nettverket fortelle om sine opplevelser, det blir enkel servering og tid til å mingle.

Dette arrangementet er gratis for medlemmer av Women in Business. 

For ikke-medlemmer: 250 kroner (eksl. mva)

 

8. April klokken 17.00: Demokratidebatt 

Hvor og hvordan finner den offentlige diskusjonen sted i dag? Debattklimaet tilspisser seg stadig, kan dette være en trussel mot demokratiet?

Ifølge en stordataanalyse utført av Zynk for KS i 2018, setter en mer polarisert debatt demokratiet og tilliten i samfunnet vårt under press. Stadig kan vi lese om at folk ikke ønsker å engasjere seg i samfunnsdebatten på grunn av frykt for hets. Hvor mange mister vi?

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en spennende og aktuell debatt.

Ordstyrer er Hans-Christian Vadseth, partner og seniorrådgiver i First House. Vadseth har bakgrunn fra mediebransjen, blant annet som sjefredaktør for Fædrelandsvennen.

I panelet sitter blant andre Tove Welle Haugland, Kristin Øygarden og Karen Kristine Blågestad.

 

7. mars: Women in Business feirer toårsjubileum

7. mars fyller Women in Business to år, og det gleder vi oss til å markere!

Vi møtes klokken 17.00 på Bakgården bar & restaurant. På programmet står blant annet foredrag med årets kvinnelige leder på Sørlandet, Hilde Buene Mjaaland, og presentasjon av årets mentorkandidater i Women in Business.

Vi satser på uformell og hyggelig stemning, med god mat og drikke.

Det legges opp til at programmet avsluttes rundt klokken 19.30, og alle er hjertelig velkommen til å mingle videre utover kvelden.

 

Blant de tidligere arrangementene våre finner du:

4. september 2018: Bli trygg på media

Er du usikker når journalister ringer? Eller lurer du på hvordan du får en sak i avisen?

Da bør du holde av 4. september fra klokken 15.00 til 18.00 når Kjersti Løken Stavrum besøker Women in Business og holder mini-kurs. Dette blir praktisk der deltagerne skal jobbe i ulike grupper, og kurset holdes i Næringsforeningens lokaler.

Vi får også besøk av Fædrelandsvennens redaktør Eivind Ljøstad som vil svare på Stavrums spørsmål om hvordan de velger kilder og hvor bevisste de er på å ringe kvinner.

Kjersti Løken Stavrum var i en årrekke redaktør i Aftenposten, før dette i KK, før hun ble ansatt som generalsekretær i Norsk Presseforbund. I 2016 gikk hun over som leder av Tinius Trust, den største eieren av medieselskapet Schibsted Media Group, som blant annet eier VG, Aftenposten og Fædrelandsvennen.

Pris: For medlemmer av Women in Busines/Næringsforeningen: 350 kr + mva

Ikke-medlemmer: 500 kroner + mva

 

22. oktober 2018: Vær attraktiv på LinkedIn!

Det er en misoppfatning at man ikke trenger å fokusere på LinkedIn dersom man ikke er arbeidssøkende.

Ledere fokuserer også ofte for mye på bedriftssiden, og glemmer at det er de ansatte som først og fremst representerer kompetansen i bedriften. Det er selvsagt viktig at bedriftssiden ser profesjonell ut, men for å ha suksess på LinkedIn, må man dyrke og skape influencers internt i bedriften.

22.oktober kommer Nina Torjesen i Evry for å holde et kurs i hvordan man bør bruke LinkedIn.

Foredraget omfatter

 • Tips for å lage en synlig og attraktiv profil på LinkedIn
 • Resultater fra spørreundersøkelse om bruk av LinkedIn blant bemanningsbyråer i Agder
 • Egen fotograf vil være tilstede slik at du kan få et profesjonelt bilde av deg selv

Kurset er opprinnelig i regi av Women in Business, men vi ønsker også andre hjertelig velkommen.

Pris:
250,- + mva for medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen/Women in Business

500,- + mva for ikke-medlemmer.

 

Program vår 2018:

10. januar og 17. januar: Kurs i presentasjonsteknikk i regi av Bjørn Armann, fordelt over to halvdagssamlinger. Fra kl 11.30-16.00 begge dager, i Dronningensgate 2A.


1. februar: Debatt om #Metoo i samarbeid med Sanitetsforeningen. Innleder og ordstyrer: Mette Hanekamhaug, politisk rådgiver i NKS og tidligere stortingspolitiker for FrP.  I panelet:  Joakim Hanssen (Fundament), Mette Gundersen (Ap), Anita S. Dietrichson (Næringsforeningen i Kristiansandsregionen), Bent Sigmund Olsen (Likestilt Arbeidsliv, Vest-Agder fylkeskommune), Solveig Løhaugen (advokat/partner i Wigemyr & Co.) og Renate Hægeland (Høyre). Gratis inngang. Klokken 18.00-20.00, Dronningensgate 2A. Lett servering.


14. mars: «Motivasjon i motbakke». Sparebank 1 SR Bank, Azets og KPMG inviterer til motivasjonsforedrag med coach og motivator, Tora Sæther fra Optivis, i SR Banks lokaler i Skippergata.  Gratis for medlemmer av Women in Business. 250 kroner (eksl. mva) for ikke-medlemmer. 


19. april: Hersketeknikker med Sigrid Sollund fra NRK og Dagsnytt Atten. Sollund ga i fjor høst ut boken Hersketeknikker: Nyttige og nådeløse. Dette skriver Kagge forlag om boken «Hersketeknikkene finnes ikke bare i den politiske debatten, de brukes også på arbeidsplassen, i parforholdet, mellom foreldre og barn, i forhandlinger og i venneflokken. Gjennom eksempler fra de ulike arenaene, finner Sollund mønstrene, og beskriver dem med kløkt og vidd.» Møtet er klokken 12.00-13.30 hos Næringsforeningen, i Dronningensgate 2 A.

Vi serverer lunsj: 275 kr (ekls. mva).


25. mai: Personlig økonomi – kvinnefellene: Advokat Solveig Løhaugen fra Wigemyr & Co. og professor Ellen K. Nyhus fra Universitetet i Agder er foredragsholdere.

For medlemmer av Women in Business/Næringsforeningen: 200 kroner (ekls mva).

For ikke-medlemmer: 500 kroner (ekls.mva)


12. juni: Sommerfest for Women in Business på Vest-Agder museets lokaler i Nodeviga. Fra Klokken 18.00. Kun for medlemmer av WiB: 500 kroner + mva (bindende påmelding). Maks 100 plasser.

 

Vi har en hederspris i Women in Business. I 2018 gikk prisen til Anita Dietrichson, og i 2017 gikk den Tulla Wahlstedt.  Prisen deles ut etter følgende kriterier:

 • Women in business hederspris skal deles ut til en person som over tid har engasjert seg i å styrke andelen kvinner i lederposisjoner og på arenaer hvor beslutninger fattes i regionen, i henhold til nettverkets strategi. Dette arbeidet kan ha konsentrert seg om lederposisjoner i privat næringsliv, på den politiske arenaen, i kulturlivet, på idrettsarenaen eller i offentlig sektor, eventuelt flere av disse arenaene.
 • Alle medlemmer i nettverket kan fremme forslag om kandidater til prisen, innen en frist som styringsgruppen fastsetter. Forslagene skal være begrunnet innenfor prisens formål.
 •  Hedersprisen kan tildeles hvert år dersom styret finner en verdig kandidat. Den består av et diplom som presiserer styringsgruppens begrunnelse, samt et passende kunstverk.
 •  Styringsgruppen i Women in business fatter endelig beslutning om tildeling av prisen. Gruppen kan velge å ikke dele ut prisen et år, dersom det ikke er funnet verdige kandidater.
 • Hedersprisen overrekkes under Women in business’ årlige sommerfest

 

Women in Business har følgende samarbeidspartnere: Vest-Agder fylkeskommune, Azets, Sparebank 1 SR bank, KPMG, Bouvet og Hennig-Olsen Is.

Bakgrunn for opprettelsen av WiB: Sommeren 2016 gjennomførte Næringsforeningen en undersøkelse blant 450 kvinner, som enten hadde deltatt på møter i næringsforeningens regi eller var ansatte i en av våre medlemsbedrifter, for å se om det var interesse for et forretningsnettverk for kvinner.

Behovet var åpenbart: Av de 215 som svarte på undersøkelsen, ga 92 prosent uttrykk for at det var et ønske om å etablere dette.

Hvem: Vi teller 250 medlemmer i nettverket per mai 2019. Medlemmene kommer fra en rekke ulike bransjer, offentlig og privat sektor, og flere ulike kommuner på Sørlandet. Noen av medlemmene har topplederverv og styrelederverv i dag, andre har leder – og fagansvar, og noen har en ambisjon om å få lederansvar eller søke stillinger med innflytelse innen et bestemt fagområde.

Styringsgruppen i nettverket består av  Nina Torjesen fra Evry,  likestillingsrådgiver Helle I. Mellingen i Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner, Vibekke Hellesund fra Næringsforeningens styre og økonomidirektør i Hennig-Olsen Is, HR-leder Vibeke Holm Ruud fra Strai kjøkken, næringsrådgiver Tina Abrahamsen fra Kristiansand kommune, Kristin Wallevik fra Universitetet i Agder og Ingrid Michalsen og Anita S. Dietrichson fra Næringsforeningen.

Styringsgruppen i WiB på strategisamling på Hotel Norge i Lillesand 6/11-2017. F.v. næringsrådgiver Tina Abrahamsen i Kristiansand kommune, Vibekke Hellesund fra Næringsforeningens styre og økonomidirektør i Hennig-Olsen Is, seniorkonsulent Nina Torjesen i Evry og Ingrid Michalsen fra Næringsforeningen. Øverst t.h.: Fasilitator for samlingen, Marianne T. Fenger fra Deloitte, Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen, HR-rådgiver Vibeke Holm Ruud fra Dyreparken og likestillingsrådgiver Helle I. Mellingen i Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner. Ikke til stede: Nina Moland Andersen i Color Line.

Gjennomførte møter i 2017:

 • 7. mars: Lansering av Women in Business på Kick.
 • 20. april : Styreseminar i regi av Deloitte (målgruppen for dette seminaret de som «har lite- eller ingen erfaring fra styrearbeid). Næringsforeningens lokaler.
 • 19. mai: Lunsjforum i Næringsforeningen. DNB med tema, kvinner i ledelse hvor du bl.a. får høre foredrag fra «årets kvinnelige leder» Hilde Brundvand Norvik. Næringsforeningens lokaler.
 • 13. juni: «Sommerfest» med faglig innhold. Grønt Senter på Odderøya.
 • 13. oktober: Hva skiller menn og kvinner som ledere? Forsker Lisa Whitehead forteller om funn i forskningen sin. Klokken 14.00-15.30
 • 2. november: Forfatter Helene Uri holder foredrag om språk, kjønn og retorikk, etterpå blir det samtale om tema. Håndverkeren, det blir servert mat og drikke. Klokken 14.30.
 • 23. november: Fædrelandsvennen inviterer Women in Business på besøk i egne lokaler. Hvem slipper til i spaltene? Hvordan jobber de med å øke andelen kvinner? Klokken 14.00-16.00
 • 13. desember: Julemingling, tapas og drikke på Bakgården bar og restaurant.

Medlemsfordeler:

 • Som medlem i WiB blir du en del av et forretningsnettverk for kvinner i regionen vår.
 • Du vil som medlem av WiB ha mulighet til å delta på alle våre arrangement til reduserte priser
 • Medlem i FB gruppen hvor vi deler med hverandre: Nyheter og tips – alt fra ledige stillinger til saker du bør lese, som program som foregår.
 • Alle våre medlemmer har førsteprioritet til våre arrangement.

Medlemskap – kriterier:

 • Nettverket er for kvinner som har lederansvar, samt kvinner som ønsker å ta ansvar og bidra der beslutninger fattes.
 • Women in Business er et nettverk som koster 600 kr per år ( eksl. mva) for ansatte i medlemsbedrifter, og 900 kr (eksl. mva) per år for ansatte i ikke-medlemsbedrifter.
 • For dette medlemskapet får du reduserte priser på alle arrangement.
 • Du blir med i et nettverk, og får derfor førstehåndsinformasjon via nyhetsbrev rett i eposten din.
 • Women in Business samarbeider med NEW, KAN, Dina og Girl Geek Dinner. På våre hjemmesider vil du etter hvert finne lenker til deres arrangement også.
 • Nettverket skal bygges opp, og vi har som mål å få med enda flere deltakere.
 • Om deg:
 • Det er ikke et must at du er medlem av Næringsforeningen, heller ikke at du er leder.
 • Vi forventer at du deltar aktivt, at du ikke er redd for å si noe i større forsamlinger, og i det hele tatt «byr på deg selv».
 • Vi ønsker en kultur hvor vi heier hverandre fram, hvor vi samhandler og er gode ambassadører for nettverket.

Vi ønsker kvinner som byr på seg selv, som ønsker å bidra til å løfte kvinneandelen på beslutningsarenaer. Og som vil heie på hverandre, dele og anbefale hverandre.

Et av våre mål er å gjøre medlemmene synlige for nye og spennende stillinger og styreverv i regionen. Vi skal ha god og tydelig kommunikasjon med medlemmene våre i form av hjemmeside, nyhetsbrev og informasjon på Facebook.

DEL

TWITTER
FACEBOOK
LINKEDIN
Annonse
Annonse
Annonse

Våre hovedsamarbeidspartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?

Fyll ut skjemaet nedenfor